ASP [ 01 – Giriş ]

Active Server Pages ( TürkçeEtkin Sunucu Sayfaları) kısaca ASPMicrosoft‘un ilk dinamik web sayfaları üretmek için geliştirdiği sunucu taraflı betik motoru. Klasik ASP ya da ASP Klasik olarak da bilinir.

Bir ASP dosyasının içinde, özel nesneler ve VBSJSSQL kodları bulunur, bu sayfalar istemci tarafından istendiğinde sunucu öncelikle ASP içindeki kodları icra ederek, istemciye göndereceği bilgiyi oluşturur ve gönderir. Gönderilen bilgi genellikle HTML (ya da SGML) şeklindedir. Fakat sadece bunlarla sınırlı değildir, aynı şekilde bir grafik dosyasıda oluşturulup, istemciye gönderilebilinir.

ASP sayfaları HTML kodlarının içine gömülü şekilde oluşturulduğu halde bir kez server tarafından yorumlandığında saf HTML olarak döner. Kaynak kodlara bakıldığında ASP kodları görülmez. Bu kodlamacıların kaynaklarını saklamalarını kolaylaştırır.

ASP’nin ortaya çıkış nedenlerinden birisi de CGI dillerinin Oturum (Session) ve Uygulamaların (Application) başından sonuna kadar izlenmesinin yetersiz oluşundandır.

ASP sayfalarında özel altı adet nesne kullanılır.

 • Application:
 • ObjectContext:
 • Request:
 • Response:
 • Server:
 • Session:
<%

%>

Asp kodları yukarıda görülen etiketler arasına yazılır.
<%
Response.Write("Merhaba Dünya")
%>

Yukarıdaki kod ekrana “Merhaba Dünya” yazısını yazdırır.

<%
Dim deneme
%>

Yukarıdaki kod ile asp’de deneme adında değişken tanımlamış olduk. İstersek direkt olarak değişkenin ismini yazarak da kullanabiliriz.

<%
Response.Redirect("deneme.asp")
%>

Bu kod ise yazıldığı sayfayı deneme.asp sayfasına yönlendirir.

<!--#include file="abc.asp" -->

ASP ile oluşturulmuş bir sayfaya başka bir dosyadan içerik çekme işlemine yarar. abc.asp adında bir dosyamız var bu dosyamızın için kodumuzu yazdığımızda sayfamıza abc.asp dosyasının içeriğide eklenecektir.

ASP ile genellikle değişken veri isteyen sayfalar yapılır. Örneğin bir sitenin mutlaka haberler, forum, ziyaretçi defteri gibi modüllere ihtiyacı vardır. Bütün bunları HTML’de ancak Flash, Javascript gibi bir ek bileşenle de gerçekleştirebiliriz ama bunlar sayfanın performansını düşürür ve tasarlanması ve kodlanması zordur. Oysa ASP’de bütün bunlar birkaç satırlık basit kodlarla yapılabilir. ASP ile bazı örnek kodlar:

<%
Dim Zaman : Zaman = hour(now)
If (Zaman > 20) Then
Response.Write("İyi geceler")
Else 
Response.Redirect("http//www.wikipedia.org")
End If
%>

Bu kod ile saat sekizden büyükse “İyi geceler” yazdırdık, küçükse bir internet adresine yönlendirdik.

<%

  Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  objConn.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Server.MapPath("database.mdb")

%>

Bu kod ile bir Ms Access veritabanına bağlantıyı sağladık.

<%

 Set sur = Server.CreateObject("adodb.connection" )
 sur.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; SERVER=IPADRESİ; UID=KULLANICIADI; pwd=SİFRE; db=VERİTABANI;"

%>

Yukardaki kod ise MySql veritabanına bağlanmamızı sağlar.

Recordset :

<%

set tablo = server.createobject("adodb.recordset")
sql="select * from uye"
tablo.open sql,baglanti,1,3

%>
Replace fonksiyonu ile karakter duzenleme

<%

'öncelikle fonksiyonu yazalım

Function Duzelt(ByVal deger)
  If deger = "" Then Exit Function
  deger = Replace(deger, "A", "C")
  deger = Replace(deger, "L", "E")
  deger = Replace(deger, "İ", "M")
  Duzelt = deger
End Function

degisken = "ALİ"

Response.Write( Duzelt(degisken) )

'Çıkan sonuç CEM olacaktır

%>

Referans ; 
<a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/ASP" data-mce-href="https://tr.wikipedia.org/wiki/ASP">https://tr.wikipedia.org/wiki/ASP</a>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *