Computer Science

Bilgisayar bilimi, 

bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir bilim dalıdır. Bilgisayar bilimcileri bilgi oluşturan, tanımlayan ve dönüştüren algoritmik süreçler icat edip,kompleks sistemleri tasarlamak ve modellemek için uygun soyutlamalar formüle ederler.

 

baumlogo-03122012

 

 

Bilgisayar mühendisliği

 

Bilgisayar Mühendisliği, temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, veritabanı yöneticiliği ve gömülü sistemler de diğer çalışma alanlarıdır.

Bilgisayar mühendisleri, programlama dilleriyazılım tasarımı ve yazılım – donanım tümleştirmesi eğitimi alırlar. Yazılımların neyi yapabileceği neyi yapamayacağı (bk. Hesaplanabilirlik), yazılımların belirli bir görev üzerinde nasıl etkili bir verim gösterebilecekleri (bk. algoritma ve karmaşıklık), yazılımların saklanmış bir veriyi nasıl yazıp okuyabilecekleri (bk. veri yapıları ve veritabanları), yazılımların nasıl daha akıllı çalışabilecekleri (bk. Yapay zekâ), insan ve yazılımların birbirleriyle nasıl bir iletişim içerisinde olacakları (bk. insan bilgisayar etkileşimi ve kullanıcı arayüzleri) konuları üzerinde ve ASICFPGA, devre tasarımı ile donanım-yazılım entegrasyonu alanlarında çalışırlar.

Dünyada bilgisayar mühendisliğinin geçmişi

İlk genel amaçlı elektronik bilgisayarENIAC Glen Beck adlı mühendis tarafından programlanırken

Bilgisayar Mühendisliği dalının doğuşu ve ilgili çalışmalar 20. yüzyılın çok öncelerine gitse de çağdaş makineler ve çağdaş bilgisayar mühendisliği 20. yüzyılda gelişmiştir. 1920’lerden itibaren bu alanda gelişmeler gösterildi. Özellikle Alan Turing bu dalın kurucularından sayılır.

Bilgisayar Mühendisliği gelişmiş ülkelerde üniversitelerde bilgisayar bilimi bölümü olarak geçiyordu, sürekli ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak için yakın zamanda üniversitelerde yeni ders programları ile robotik sistemlerin programlanmasına başlanmasıyla bilgisayar mühendisliği bölümü olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yurtdışından daha eski olarak çok eskiden beri bilgisayar mühendisliği olarak adlandırılsa da günümüzde ders programlarını çağa göre güncellemişlerdir, donanım programlama üzerine de birkaç ders eklenmiştir. Türkiye’de bu güncelleme ile yazılım mühendisliği bölümü olarak ayrı bölüm açılmıştır. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliğinin donanım programlama, elektronik derslerini içermeyen ders programına sahip bir disiplindir. Günümüz için yurtdışındaki bilgisayar bilimi bölümü ile Türkiye’deki yazılım mühendisliği bölümü için aynı bölümlerdir diyebiliriz.

 

Bilgisayar mühendisliğinin alanları

IEEE ve ACM birlikte Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering[3]‘de bilgisayar mühendisliğinin çekirdek bilgi alanlarını şöyle tanımlar:

Sorting quicksort anim.gif Fivestagespipeline.png Flowchart.png Eye.png
Algoritmalar Bilgisayar mimarisi ve organizasyonu Bilgisayar dizgesi mühendisliği Bilgisayar grafiği
Emp Tables (Database).PNG NOR ANSI.svg Julia iteration data.png Roomba original.jpg
Veritabanı Sayısal mantık İşaret işleme Elektronik
SIMD.svg Wacom Pen-tablet.jpg Operating system placement.svg Python add5 syntax.svg
Gömülü sistemler Arayüzler ve İnsan bilgisayar etkileşimi İşletim sistemleri Programlama temelleri
Ideal compiler.png Earth.png NETWORK-Library-LAN.png Nicolas P. Rougier's rendering of the human brain.png
Yazılım mühendisliği (Çok Geniş Ölçekli Tümleşim) VLSI tasarımı ve üretimi Bilgisayar ağları Yapay zekâ

 

 

Referans; http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar_m%C3%BChendisli%C4%9Fi