C++ [ 01 – Giriş ]

C++ Değişmezleri

Bir #define yönergesi, önişlemciye, program dosyalarının her yerinde simgeyi değeriyle değiştirmesini söyler. Tanımlama aşağıdaki kod satırındaki gibi yapılır.

#define Numara 1              // Numara değişkenin değeri bir olacaktır

C++’ta değişmezlerin (sabitlerin) tanımlanmasının diğer bir yolu ise const komutunun kullanılması ile yapılır.

Const int Numara = 1;

Bu komut satırı Numara adında bir değişken oluşturur bu değişkenin değeri ise 1’dir.

Değişkenler ve Veri Türleri

Bir değişken (variable), bellekte programın bilgi saklaması için adlandırılmış bir bölgedir.

Tür

Açıklama

int, long, shortint n;long l;short s;char c;char* string;

bool

bool b;

float, double, long double

float f;

double d;

long double ld;

Tam sayı veri türleridir. Visual C++ dilinde, int ve long 4 byte ve short 2 bytedır.1 bit tamsayı türü olan char, karakter verisi saklar. Temsil ettiği karakter için char değişkeninin içeriği sayısal ASCII kodudur.Tamsayı türü olsa da, Boolean gibi davranır. Olası değerler True yada False dir.Kesirli sayılar saklayabilirler. float 4 bit double ve long double ise 8 bittir.

Bu veri türlerinin başına unsigned deyimi konursa pozitif değerleri tutarlar.

Bu veri türlerine ek olarak aşağıdaki türler vardır. Bu tabloda ayrıca veri türü oluşturmak için diğer yapılar gösterilmiştir.

Tür

Açıklama

Enumenum renk{KirmiziBeyazMavi = 25}

struct

struct Ogrenci

{

char* szAd;

int nYas;

};

typedef

typedef double para

typedef char* string

…………………

para myMaas;

string szName;

pointer

reference

class

array

character string

Numaralandırılmış tür. C++’ta enum gerçek tür belirleyicidir. Solda bulunan renk türü gibi bir enum, renkler, haftanın günleri, vb. ilgili değişmezleri belirlemenizi sağlar.C++ dilinde, bir struct ya da yapı tam oturmuş veri türüdür. Yapılar sınıflara cok benzer.Ogrenci myOgrenci;İnt age = myOgrenci.nYas;Var olan türlerden kendi adlarınızı oluşturmak için typedef kullanılır. Typedef kodlarınızı daha okunabilir yapmak içindir.İşaretçilerBaşvurularSınıflarDizilerKarakter Dizinleri

İşleçler (Operatörler)

Sayılar arasındaki ilişkiyi belirleyen işaretlere işleç denir. Ayrıca işleçler matematiksel işlemleri yapmak için kullanılır. İki ifadeyi karşılaştırmak ve değer atamak için kullanılan işleçlerde vardır. C++ ta kullanılan bir çok işleç aşağıdaki tabloda örnekleriyle gösterilmiştir.

İşleç Kategorisi

İşleçler

Örnekler

Aritmetik

Mantıksal ve ilişkisel

Çoğalma ve azaltma

+

*

/

%

<

>

<=

>=

==

!=

&&

| |

!

i++

++i

i—

–i

ToplamaÇıkarmaÇarpmaBölmeModülüs

Küçüktür

Büyüktür

Küçük ya da eşittir

Büyük ya da eşittir

Eşittir

Eşit değildir

Mantıksal AND

Mantıksal OR

Mantıksal NOT

Sonradan artırma

Önceden artırma

Sonradan azaltma

Önceden azaltma

2 + 3

3 – 2

3 * 4

12 / 6

7 % 2

i < 10

i > 10

i <= 10

i >= 10

i == 10

i != 10

coud1 && cond2

cond1 | | cond2

!bCondition

İşleç Kategorisi

İşleçler

Örnekler

Bitwise

Atama

sizeof

Aritmetik if

~

<<

>>

&

|

^

=

=

+=

-=

*=

/=

%=

<<=

>>=

&=

|=

^=

sizeof

?:

Bitwise notEkleme işleciAyıklama işleciBitwise andBitwise or

Bitwise xor

Atama

Bileşik atama

Topla, sonra ata

Çıkar, ata

Çarp, ata

Böl, ata

Modülüs, ata

Sola kaydır, ata

Sağa Kaydır, ata

Bitwise and,ata

Bitwise or, ata

Bitwise xor, ata

Veri tipinin boyutu

Aritmetik karşılaştırır

~myInt

myInt << 2

myInt >> 2

myInt & FLAG

myInt | FLAG

myInt ^ FLAG

x = 14

x = y = 17

x += 1

x -= 1

x *= 5

x  /= 2

x %=3

vb.

Sizeof(float)

İ > j

C++ “HELLO WORLD”

c++ icin ogrenmemiz gereken giris seviye bazi parametreleri gormus olduk simdi ilk C++ programimizi yazabiliriz.

[c language=”++”]
// ‘Hello World!’ programimiz

//kutuphanemiz
#include <iostream>
//ana fonksiyonumuz
int main() {
std::cout << "Hello World!" << std::endl;
return 0;
}
[/c]

Tablolar Referans ;

http://bilgisayardersleri.wordpress.com/2008/07/19/visual-c-dersleri-bolum-1/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *