C++ [ 02 – Namespace ]

C++ Namespace kullanimi

Namespace isim çakışmalarını önlemek amacıyla kullanılır. Özellikle büyük projelerde isim bulmakta zorlanılacağı için namespace kullanılır. Namespace tanımlaması şu şekildedir.

namespace namespaceADI
{
  /*siniflar
   fonksiyonlar
   degiskenler */
}

Namespace içindeki sınıf, fonksiyon veya değişkene ulaşmak için;

namespace_adı::class_adı
namespace_adı::fonksiyon_adı
namespace_adı::değişken_adı

 

kullanılır.

Bir namespace altındaki bir sınıf, fonksiyon veya değişkene namespace öneki olmadan ulaşmak için using sözcüğü kullanılır. Bütün üyelere direk erişim yapılmak isteniyorsa;

using namespace namespaceAdi;

 

kullanılır. Eğer sadece belirli fonksiyon,class veya değişkene namespace öneki olmadan ulaşmak isteniyosa;

using namespace_adı::class_adı
using namespace_adı::fonksiyon_adı
using namespace_adı::değişken_adı

 

Ornek uygulamamiz namespacein detayli kullanimina sonraki derslerde deginecegiz.

#include <iostream>

// std c++ siniflarini cagirmak icin kullandik
using namespace std;
int main () {
  int c;
  cout<<"Bir tam sayi giriniz:"; cin >> c;
  cout<<"Girilen sayi:"<<c<< endl;
  cout << "Selam Dünya! \n";
  cout << "Ben bir C++ programiyim \n";
  system("pause");
  return 0;
}

using namespace std;  cagirilirsa
std::cout << yazilmasina gerek yoktur bunun yerine zaten siniflar cagirildigi icin

cout yazmaniz yeterlidir.

cout ve cin gibi c++ ye oz bildirimler iostream kutuphanesi sayesinde yapilir.

cin>> c;  girilen degeri int c ye atar

cout<<“selam dunya”;   ekrana yazi yazdirir (c deki printf gorevini yapar)

system(“pause”);  ekranimiz islemden sonra kapanmasin diye duraklattik

return 0;     ana programi sonlandirmak icin gonderilen cikis degeri

<<endl;  methodumuz ornegin ; cout<<“SLM”<<endl;  seklinde kullanildiginda

Satir sonu anlamina gelen (end line) kisaltmasidir ve bir alt satira atlatir.

Ders sonunda olusturdugumuz projenin .cpp kaynak dosyasini buradan indirebilirsiniz.

cpp – 02

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *