CSS [ 02 – Kullanım ]

CSS Sozdizimi

Bir CSS kuralı iki ana bölümden oluşur:

selector

Selector(secici) bir html ogesidir.Style eklenicek HTML ogemiz.

Her beyan bir ozellik ve degerden olusmaktadir (property) ve (value).

Degistirilen ozellik stil ozelligidir ve her ozelligin bir degeri olmalidir.

CSS Ornek

Bir CSS beyanı her zaman bir noktalı virgül ile biter, ve beyan gruplari kıvırcık parantez ile çevrilidir:

p {color:red;text-align:center;}

Daha okunur halde olmasini istiyorsaniz su sekilde yazabilirsiniz;

p
{
color:red;
text-align:center;
}

CSS yorum ayraci

Yorumlar kodunuzu açıklamak için kullanılır ve daha sonraki bir tarihte kaynak kodu düzenlerken size yardımcı olabilir. Yorumlar tarayıcılar tarafından göz ardı edilir.

Bir CSS Yorum “/ *” ile başlar, ve , “* /” ile biter:

/* Aciklama yada Yorum alani */
p
{
text-align:center;
/*  Diger Aciklama alani */
color:black;
font-family:arial;
}

CSS Kimlik ve Siniflar

CSS ,Bir HTML öğesi için bir stil ayarlamanın yanı sıra, CSS “id” ve “sınıf” olarak adlandırılan kendi seçiciler belirlemenizi sağlar.

Id Seçici

Id seçici, tek, eşsiz eleman için bir stil belirtmek için kullanılır.

Id seçici HTML öğesinin id niteliğini kullanır ve bir “#” ile tanımlanır.

Aşağıdaki stil kuralı id = “deger1” ile eleman olarak uygulanır:

#deger1
{
text-align:center;
color:red;
}

Sınıf Seçici

Sınıf seçici elemanları bir grup için bir stil belirtmek için kullanılır. Id seçici aksine, sınıf seçici daha çok çeşitli unsurları kullanır.

Bu, aynı sınıf birçok HTML öğeleri için belirli bir tarzı ayarlamanızı sağlar.

Sınıf seçici HTML sınıf özniteliğini kullanır ve  ile  “.” tanımlanır

Aşağıdaki örnekte, sınıf ile tüm HTML öğelerini = “merkez” ortalanmış olacaktır:

.center {text-align:center;}

Ayrıca, sadece belirli HTML öğelerini bir sınıf etiketi ilen belirtebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, class = “merkezi” ile tüm p öğeleri ortalanmış olacaktır:

p.center {text-align:center;}

CSS nasil Olusturulur?

Bir tarayıcı bir stil sayfası okuduğunda, ona göre bir belge biçimlendirir.

CSS Ekle Üç Yolları

Bir stil sayfası eklemenin üç yolu vardır:

  • Dış stil sayfası
  • İç stil sayfası
  • Satır içi stil

Harici Stil Sayfası

Harici stil sayfasi en ideal CSS yonetimidir. Harici stil sayfası ile, bir dosya değiştirerek bütün bir Web sitesinin görünümünü değiştirebilirsiniz. Her sayfaya <link> etiketini kullanarak stil sayfası bağlanmalıdır.

kullanimi;

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="benimstilim.css">
</head>

Harici bir stil sayfası herhangi bir metin editörü ilen yazılabilir. Dosya herhangi bir html etiketi içermemelidir. Ve stil . Css uzantılı dosya seklinde kaydedilmelidir. Bir stil dosyası örneği aşağıda gösterilmiştir:

hr {color:sienna;}
p {margin-left:20px;}
body {background-image:url("resimler/arkaplan.jpg");}

İç Style Sheet

<style> etiketini kullanarak, bir HTML sayfasının baş bölümünde iç stilleri tanımlayın:

<head>
<style>
hr {color:sienna;}
p {margin-left:20px;}
body {background-image:url("resimler/arkaplan.jpg");}
</style>
</head>

Inline Stilleri

Bu yontem cok kullanissiz bir yontemdir.

Örnek renk ve bir paragrafın sol kenarinin nasıl değiştirileceğini gösterir:

<p style="color: sienna;">This is a paragraph.</p>

 

Referans ;

http://www.w3schools.com/css/css_id_class.asp

http://www.w3schools.com/css/css_howto.asp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *