CSS [ 06 – Tablolar ]

CSS Tablolar-Tablo Sınırlar

CSS tablo sınırlarıni belirlemek için, sınır özelliğini kullanın.

Aşağıdaki örnek tablo, th ve td elemanları için siyah bir sınır belirtir:

table, th, td
{
border: 1px solid black;
}

Collapse Sınırlar

Border-collapse özelliği tablo kenarlıklarının tek bir sınır içine çökmüş veya ayrılmış olup olmadığını belirler:

table
{
border-collapse:collapse;
}
table,th, td
{
border: 1px solid black;
}

Tablo Genişlik ve Yükseklik

Bir tablonun genişliği ve yüksekliği, genişlik ve yükseklik özellikleri ile tanımlanır.

Aşağıdaki örnek, 100% tablonun genişlik ve 50 piksel için elemanların yüksekliğini ayarlar:

table
{
width:100%;
}
th
{
height:50px;
}

Tablo Metin Hizalama

Bir tabloda metin text-align ve vertical-align özellikleri ile uyumludur.

Text-align özelliği sol, sağ, ya da merkezi gibi, yatay hizalamasını ayarlar:

td
{
text-align:right;
}

Vertical-align özelliğini üst, alt veya orta gibi, dikey hizalama ayarlar:

td
{
height:50px;
vertical-align:bottom;
}

Tablo Dolgu

Bir tabloda sınır ve içerik arasındaki boşluğu kontrol etmek için, td elemanları üzerinde dolgu özelliğini kullanın:

td
{
padding:15px;
}

Renk

Aşağıdaki örnek sınırların rengini, ve elemanların metin ve arka plan rengini belirtir:

table, td, th
{
border:1px solid green;
}
th
{
background-color:green;
color:white;
}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *