HTML [ 02 – Metinler ]

Metinler

<font> Etiketi

HTML dosyası içinde yazdığımız yazıların ekrana nasıl bir çıktı vereceğini bu etiket ile belirleriz.

Font etiketi kodları

face = “yazıtipi”    Kullanılacak yazı tipi belirlenir.
color = “renk”    Yazacağımız yazının rengi belirlenir.
size = “boyut”    Yazımızın boyu belirlenir.

<p><font face="tahoma" size="3" color="maroon">
<b>Burada bir yazı var.</b></font></p>

<p><font face="tahoma" size="4" color="maroon">
<b>Burada bir yazı var.</b></font></p>

<p><font face="tahoma" size="5" color="maroon">
<b>Burada bir yazı var.</b></font></p>

 

Aşağıdaki etiketler yazı tiplerinin nasıl yorumlanacağını belirten etiketlerdir.
<b>kalın</b>, <i>eğik</i>, <s>üzeri çizili</s>, <u>altı çizili</u>,
<small>küçük</small>, <big>büyük</big>, <tt>daktilo yazısı</tt>

kalıneğiküzeri çizili, altı çizili, küçükbüyükdaktilo yazısı

<sub> <sup> Etiketleri

Formül ve benzeri metinleri yazarken kullanılır.

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> <br>
E = mc<sup>2</sup>

H2SO4
E = mc2

Paragraflar

<p> ve </p> etiketleri ise paragraf oluşturmak için kullanılır. P etiketi içinde yine body etiketinde olduğu gibi birtakım tanımlamalar yapılabilir.

<p> etiketinin bileşenleri
align = “left”    Paragrafı sola dayalı olarak yazar.
align = “right”    Paragrafı sağa dayalı olarak yazar.
align = “center”    Paragrafı ortalar.
align = “justify”    Paragrafı sola ve sağa dayalı olarak yazabilmek için sözcüklerin ara boşluklarını değiştirir.
class = “css_etiketi”    Önceden tanımlı bir CSS dosyasındaki font-size, color… gibi özellikleri paragrafa uygular.
style = “css:tanımı1;css:tanımı2;…”    font-size, color… gibi css tanımlarını paragrafa uygular.

<p align="justify">
Burada bir metin var.<br>
Bir alt satıra geçtiğimi sanıyorum!   Bu örnekte
yazımı bir paragraf içinde yazıyorum.
</p>

<br> Etiketi

BR etiketinin sonlandırıcısı (</br>) yoktur, yani bir yorum aralığından söz edilemez. BR etiketi bulunduğumuz satırdan bir satır aşağı geçmek için kullanılır.

Başlıklar

Bu etiketler basit olarak bir başlık kullanmak istediğimiz zaman, başlığı yazmak için kullanılan etikettir. Etiketin kullanımında “Hx” ifadesindeki “x” 1 ile 6 arasında değerler alabilen bir tamsayıdır. Bu etiket ile ekrana basılabilecek en büyük boyutlu yazı <H1> etiketi ile, en küçük boyutlu yazı <H6> etiketi ile basılır.

Bu etiket ile birlikte bir önceki etiket olan <p> etiketindeki gibi dört yer belirleme kodu kullanılabilir. Etiketin kullanımı <h1 align=”center”>Bu benim en büyük başlığım!</h1> şeklindedir. Etiketin yorum aralığındaki metin başlık olarak ekrana basılır.

Ornek html sayfamizi olusturalim;

<html>
<head>
<title> erimicel.com | erym </title>
</head>
<body>
<h1>HTML Ogren</h1>
<h2>02 - Fonts</h2>
<br>
<p><font face="tahoma" size="3" color="maroon">
<b>Burada kalin bir yazi var.</b></font></p>

<p><font face="tahoma" size="3" color="maroon">
<i>Burada italic bir yazi var.</i></font></p>

</body>

</html>

Ders sonunda olusturdugumuz projenin .html kaynak dosyasini buradan indirebilirsiniz.

ders02_html_fonts

Fonts Referans ; http://www.htmlogren.com/?id=5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *