HTML [ 05 – Listeler ]

Listeler

<ol> etiketi kullanılarak oluşturulan listeler sıralı listelerdir. Sıralama sayısal, alfabetik ya da romen rakamları ile yapılabilir. <ul> etiketi ile oluşturulan listelerde ise sıralama elemanı bir grafik semboldür. <li> etiketi bu etiketlerin yorum aralığında kullanılarak liste öğeleri verilir.

Liste kullanımı için yardımcı kodlar :

Girilecek Kod Görevi
type = “listeleme türü” Bu alanda belirtilebilecek değerler aşağıda ayrı tablo olarak gösterilecek.
start = “değer” Sadece <ol> etiketi içindir. Sıralama elemanının başlangıç değerini belirtmekte kullanılır.
value = “değer” Sadece <li> etiketi içindir. Yorum aralığındaki liste öğesinin numarasını belirtmek amacıyla kullanılır. start = "değer" parametresi ile belirtilen değer, sayısal olmasa bile burada sayısal bir "değer" belirtilebilir.
Sıralamasız liste (<ul>) türü değerleri:

Sıralamasız listlerde liste öğelerini belirtmek için 3 sembol ismi kullanılır:

  1. disc – İçi dolu bir daire görüntüler
  2. circle – İçi boş bir daire görüntüler
  3. square – İçi dolu ya da boş bir kare görüntüler
Sıralı liste  ( <ol> ) türü değerleri
Türü Sıralama
1 Onluk tabanda numaralama (1,2,3,4,…)
i Küçük rakamlarla romen sayıları (i,ii,iii,iv,…)
I Büyük rakamlarla romen sayıları (I,II,III,IV,…)
a Küçük harflerle alfabetik (a,b,c,…)
A Büyük harflerle alfabetik (A,B,C,…)
Örnek :

Yukarıdaki kodun istemcinizdeki görüntüsü aşağıdakine benzer olacaktır.

  1. Birinci öğe…
  2. İkinci öğe …
    • İkinci öğenin bir öğesi…
    • İkinci öğenin başka bir öğesi…
  3. Üçüncü öğe…

Referans;http://www.htmlogren.com/?id=8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *