HTML [ 08 – Bloklar ]

HTML <div> ve <span>

HTML elemanları <span> ve <div> kullanılarak bloklara ayrılabilir.

HTML <div> Elemanı

Bu eleman diğer HTML elemanları gruplamak için kullanılır. Bir konteyner görevi görür. Eğer CSS ile kombine edilecekse çok büyük kolaylıklar sağlar.

HTML <span> Elemanı

<span> ise yazılar için konteyner görevi görür ve satır içi elemanıdır.

HTML Layouts(Yerlesim) – <div> Kullanarak

Ornek Kod;

Kod 1.0 Referans;http://www.w3schools.com/html/html_layout.asp

HTML Layouts(Yerlesim) – Tablolar Kullanilarak

Ornek kod;

Kod 1.1 Referans ;http://www.w3schools.com/html/html_layout.asp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *