HTML [ 08 – Bloklar ]

HTML <div> ve <span>

HTML elemanları <span> ve <div> kullanılarak bloklara ayrılabilir.

HTML <div> Elemanı

Bu eleman diğer HTML elemanları gruplamak için kullanılır. Bir konteyner görevi görür. Eğer CSS ile kombine edilecekse çok büyük kolaylıklar sağlar.

HTML <span> Elemanı

<span> ise yazılar için konteyner görevi görür ve satır içi elemanıdır.

HTML Layouts(Yerlesim) – <div> Kullanarak

Ornek Kod;

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div id="container">

<div id="header">
<h1>Main Title of Web Page</h1></div>

<div id="menu">
<b>Menu</b><br>
HTML<br>
CSS<br>
JavaScript</div>

<div id="content">
Content goes here</div>

<div id="footer">
Copyright © W3Schools.com</div>

</div>

</body>
</html>

Kod 1.0 Referans;http://www.w3schools.com/html/html_layout.asp

HTML Layouts(Yerlesim) – Tablolar Kullanilarak

Ornek kod;

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<table width="500" border="0">
<tr>
<td colspan="2">
<h1>Main Title of Web Page</h1>
</td>
</tr>

<tr>
<td>
<b>Menu</b><br>
HTML<br>
CSS<br>
JavaScript
</td>
<td>
Content goes here</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2">
Copyright © W3Schools.com</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

Kod 1.1 Referans ;http://www.w3schools.com/html/html_layout.asp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *