HTML – XHTML

XHTML nedir?

XHTML kısaltmasının açılımı İngilizce’de eXtensible Hyper Text Markup Language yani dilimizde ki karşılığı ise “Geliştirilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili”dir.

 • XHTML aslında HTML içinde kullanılabilen bir XML uygulamasıdır.
 • XHTML’in çıkış amacı HTML’in “kirli” yapısını yenilemektir.
 • XHTML 1.0 aslında HTML 4.0.1 ile hemen hemen aynıdır. (Bütün elemanları barındırır.)
 • XHTML’in kuralları sabittir, XHTML daha temiz ve düzenlidir.
 • XHTML standartlara sâdık kodlama, CSS temelli tasarım ve XML’e geçişte bir basamaktır.
 • XHTML’i çoğu tarayıcılar tanır.

XHTML’in Ana Hatları ve Önemli Kurallar

 • XHTML’de bütün elemanlar kesinlikle kapalı olmak zorundadır.

Yanlis;

A break: <br>
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src=”happy.gif” alt=”Happy face”>

Dogru;

A break: <br />
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src=”happy.gif” alt=”Happy face” />

Yanlis;

<p>Paragraf
<p>Paragraf

Dogru;

<p>Paragraf</p>
<p>Paragraf</p>

 • XHTML dökümanları kesinlikle doğru kodlanmış olmalı ve XHTML dökümanları kesinlikleDTD* bildirimi, <html>, <head>, <title> ve <body> elemanlarını barındırmalıdır.

DTD*;

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

Baslangicta olmalidir.

 • XHTML dökümanlarında elemanlar kesinlikle iç-içe bulunmalıdır.

-Doğru; <b><i>Yazi</i></b>
-Yanlış; <b><i>Yazi</b></i>

 • XHTML dökümanlarında bütün elemanlar kesinlikle küçük harflerle yazılmak zorundadır.

Yanlis;

<BODY>
<P>Paragraf</P>
</BODY>

Dogru;

<body>
<p>This is a paragraph</p>
</body>

 • XHTML dökümanlarında bütün elemanların parametre değerleri kesinlikle çift tırnak içerisinde olmak zorundadır.

Yanlis;

<table width=100%>

<a href=index.html  target=_blank>Anasayfa</a>

Dogru:

<table width=”100%”>

<a href=”index.html”  target=”_blank”>Anasayfa</a>

 • XHTML dökümanlarında elemanların bütün parametreleri kesinlikle değer almakzorundadır.

Yanlis;

<input checked>
<input readonly>
<input disabled>
<option selected>

Dogru;

<input checked=”checked”>
<input readonly=”readonly”>
<input disabled=”disabled”>
<option selected=”selected”>

HTML i Nasil XHTML e Ceviririm;

 1. Butun sayfalarin basina XHTML <!DOCTYPE> ekleyin.
 2. Butun sayfalara xmlns html maddesini ekleyin.
 3. Butun Kodlari kucuk harflere cevirin.
 4. Butun kapanmamis kodlari kapatin.
 5. Butun degerleri kucuk harfle yazin.
 6. Butun deger esitliligi icin tirnak isareti kullanin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *