OpenGL Kütüphanesi

OpenGL Bilinmesi Gereken Kütüphane Fonksiyonları

 • glEnable -> Herhangi bir OpenGL özelliğini aktif eder.
 • glDisable -> Herhangi bir OpenGL özelliğini pasif yapar.
 • glShadeModel -> Yüzeylerdeki pixel dağılımını ayarlamaya yarar .
 • glCullFace -> Görünmemesi sağlanacak yüzey tipini/tiplerini belirler.
 • glBlendFunc -> Saydamlık ayarları için kulanılır
 • glClearColor -> Ekranı temizleme rengini belirler
 • glClear -> Ekranı temizler
 • glColor -> Çalışma anında kullanılacak anlık renk değerlerini belirlemeye yarar.
 • glMatrixMode -> Kullanılacak projeksiyon türünü belirtmeye yarar.
 • glLoadIdentity -> Ayarlı projeksiyon matrisini sıfırlar.
 • glPushMatrix -> Çizim için projeksiyon matrisini sıfırlar.
 • glPopMatrix -> Eski konumuna getirir.
 • gluPerspective -> Kamera mesafe ayarları, bakış açısı, ve ekran oranını ayarlamaya yarar.
 • gluLookAt -> Kameranın bulunduğu nokta ve baktığı yönü belirlerken kendi bakış yönü eksenideki bakış açısı da ayarlanabilir.
 • glPolygonMode -> Çizimi yapılacak yüzey tipini(GL_BACK,GL_FRONT,her ikisi) belirlemenin bir başka yolu.
 • glScale -> Çizim boyutlandırma.
 • glRotate -> Nesne döndürme.
 • glTranslate -> Eksen belirlemeye yarar.
 • glBindTexture -> Anlık kullanılacak texture değişkenini belirler
 • glGenTextures -> Yeni texture tanımlamaya yarar
 • glTexParameter -> Dahil edilece texturenin kullanım ayarlarını beilirler
 • glTexImage2D -> 2D texture olarak kullanılacak pixel dizisinden okuma yapar
 • glBegin -> Yeni çizim başlatmaya yarar
 • glEnd -> Çizimi bitirir.
 • glVertex -> Çizimde kullanılacak 3 parametreli x,y,z koordinatlarını ekler.Neye göre çizileceği glBegin ile belirleriz.
 • glNormal -> Işıklandırma hesaplamalarında doğru sonuca ulaşmak için çizim normallerinin mantıklı tanımlanması gerekir.
 • glTexCoord -> Çizim sırasında 2D kaplamanın kullanılacak parçasının koordinatlarını belirlemek için vertexlerle birlikte kullanılır.
 • glViewport -> Çizim ekranını ugulama ekranın herhangi bir bölümüne ayarlayabilirsiniz.
 • glOrtho -> Kameranın bakış açısında bağımsız çizim yaptırmaya yarar.
 • glReadBuffer -> Okunacak bufferi belirler.
 • glReadPixels -> Belirlenen bufferden önceden tanımlanmış bir 8 bitlik pixel dizisine uygun değerleri atar.
 • glLightfv -> Girilen 8 ışıktan birini belirlenen ışık tipine göre diziden alınan değerlere göre ayarlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *