Ruby [02 – Rails]

rails

Ruby On RailsRuby diliyle yazılmış, açık kaynak kodlu bir web uygulama geliştirme çatısıdır (framework). Rails adıyla da bilinen Ruby on Rails; Model-View-Controller (MVC) yaklaşımını benimsemekte olup, geliştiricilere web sunucusu bilgilerini toplama, veritabanındaki bilgileri sorgulama veya düzenleme ve sayfa şablonunu işleme noktalarında pek çok kolaylık sağlamaktadır.

Ruby on Rails temel olarak Convention over Configuration ve Don’t Repeat Yourself (DRY) felsefesi üzerine kurulmuştur. “Convention over Configuration” ile, Ruby on Rails çatısı tarafından daha önceden belirlenmiş kurallara uygun yazılım geliştirilerek, çeşitli konfigürasyonel ve yazılımla ilgili rutin işlerin otomatik olarak Ruby on Rails çatısı tarafından yapılması kastedilmektedir. En iyi örnek, Ruby on Rails’in Model altyapısını oluşturan ActiveRecord yapısından verilebilir. Rails’de yazılım geliştirmeye başlamadan önce, veritabanında bulunan tablolar isimlendirilirken, İngilizce çoğul olacak şekilde verilirse (örneğin; customers, products vb.), kod içinde sadece customer.productsşeklinde yazarak iki tablo arasında ilişki sağlanabilir ve müşterinin satın aldığı ürünlerin bilgisine başka herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan ulaşılabilir. Yazılımı kolaylaştırıcı benzer kurallar Ruby on Rails’de oldukça fazladır. Don’t Repeat Yourself (DRY) felsefesi ise aynı uygulama içinde aynı işi yapan kod parçalarının en aza indirilmesini öngörür. Örneğin, View altyapısında kullanılan “partial” yapısı, yazılmış bir kod parçacığını, birçok farklı noktada kullanabilmeyi sağlar. Rails, uygulamanın küçük parçalara ayrılarak, kod tekrarını önlemek konusunda oldukça başarılıdır.

Rails Yapısı

MVC yapısını oluşturan genel modüller şöyledir:

 

Bundan Sonraki Derslerimiz RoR adi altinda devam edecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *