XML [ 01 – Giriş ]

eXtensible Markup Language.

XML data transferi icin ve kayidi icin kullanilan bir birimdir.

XML nin bilinmesi onemli ve gayet kolaydir.XML kullanmak icin HTML bilmek gerekir.

Ornek bir XML ;

<?xml version=”1.0″?>
<note>
    <to>Tove</to>
    <from>Jani</from>
    <heading>Reminder</heading>
    <body>Don’t forget me this weekend!</body>
</note>
<note></note>
Kayit tuttugumuzu belli ediyoruz.
XML data kayit ve transferi icin kullanilir.
HTML data gosterimi icin kullanilir.
Ornek bir Root Kaydi;
nodetree
Bu tablonun XML e dokulmus hali ise;
<bookstore>
<book category="COOKING">
<title lang="en">Everyday Italian</title>
<author>Giada De Laurentiis</author>
<year>2005</year>
<price>30.00</price>
</book>
<book category="CHILDREN">
<title lang="en">Harry Potter</title>
<author>J K. Rowling</author>
<year>2005</year>
<price>29.99</price>
</book>
<book category="WEB">
<title lang="en">Learning XML</title>
<author>Erik T. Ray</author>
<year>2003</year>
<price>39.95</price>
</book>
</bookstore>

<book> a ait 4 tane alt eleman bulunur: <title>,< author>, <year>, <price>.

XML’in Tasarım Amaçları 
XML tasarlanırken düşünülen birçok düşünce var. W3C’nin birleşip ortaya çıkardığı 10 temel XML’in tasarım amacı şunlar:
1- XML internet üzerinde çalışabilmelidir.
2- XML neredeyse tüm uygulamalar tarafından desteklenmelidir.
3- XML SGML ile uyumlu olmalıdır.
4- XML üreten programlar oldukça kolay olmalıdır.
5- XML’de opsiyonel özellikler minumum olmalı veya hiç olmamalıdır.
6- XML dökümanları okunabilir ve açık olmalıdır.
7- XML tasarımı tek bir firma bu işi ele almadan acilen hazırlanmalıdır.
8- XML tasarımı biçimlendirilmiş ve kısa olmalıdır.
9- XML dökümanlarının yaratılması çok kolay olmalıdır.
10- XML dökümanlarında anlam belirsizlikleri olmamalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *