XML [ 02 – Sözdizimi ]

Tüm XML Öğeleri bir kapama etiketi olmalıdır

HTML, bazı öğeleri bir kapanış etiketi olması gerekmez:

<p>This is a paragraph.
<br>

XML, bu kapanış etiketi ihmal yasaktır. Tüm elemanlar gereken bir kapanış etiketi var:

<p>This is a paragraph.</p>
<br />

Not : XML bildirimi bir kapanış etiketi yoktu önceki örnekte fark etmiş olabilirsiniz. Bu bir hata değildir. Bildirimi XML belgenin kendisinin bir parçası değildir ve hiçbir kapanış etiketi var.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *